เครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องแรกของโลก

ว่าด้วยเรื่องกระแสการรักสุขภาพที่เป็นเทรนที่ได้รับความนิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้พึ่งมีเกิดขึ้นแต่กระแสการรักษาสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วอย่างยาวนานเริ่มตั้งแต่ใน ค.ศ. 1992 ที่มีการประดิษฐ์เครื่องปั่นน้ำผลไม้เป็นเครื่องแรกของโลกซึ่งผู้ผลิตคือชาวโปแลนด์ที่ได้ชื่อว่า นาย Stephen J. Poplawski ซึ่งไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องผสมเครื่องดื่มประเภทเครื่องปั่นน้ำผลไม้ขึ้นมา ซึ่งในตอนแรกนั้นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเตรียมนมมอลล์ มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องปั่นน้ำผลไม้ในยุคปัจจุบัน นั้นก็คือมีฐาน ส่วนที่เป็นมอเตอร์ของเครื่องปั่นและมีใบมีดอยู่ตรงกลางของตัวโถ